Hudsjukdomar

PDT – fotodynamisk terapi

För behandling av aktinisk keratoser, solskador med mera.

PDT kan användas behandla tex aktiniska keratoser. Behandlingen innebär att en kräm smörjes på över området det handlar om och att man efter 3 timmar belyser området under några minuter.

PDT är godkänd för behandling av solskadad hud, aktiniska keratoser, skivepitelcancer samt basacellscancer där annan behandling ej anses lämplig.

Ljusbehandling av eksem, psoriasis och ljushärdning för solallergiker

Besväras du av långdragna och problematiska eksem eller psorias är du långt ifrån ensam. Många människor lider av eksem eller psorias och då ljusbehandling är en effektiv behandlingsform.

Behandling av olika typer av hudcancer

Hudcancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige i dag. Vi diagnostiserar och behandlar din hudcancer. Vi utför även noggrann uppföljning och kontroll.